Peter Chovančík: Každá reštaurácia môže byť úspešná v rozvoze jedál s minimálnymi nákladmi

Konzumácia jedla v pohodlí domova, v kanceláriách a na pracoviskách. Pandémia koronavírusu významne mení stravovacie návyky ľudí. V segmente stravovania ešte urýchlila procesy, ktoré tu boli už pred tým. V gastrobiznise sa uplatnia len tí, ktorí naskočia na rozvoz jedla a vedia ho robiť nielen kvalitne, ale aj efektívne. Peter Chovančík je generálny riaditeľ spoločnosti MenuBOX. Do stravovacích zariadení dodáva nielen ekologické obaly, ale aj technológie, ktoré zefektívnia a zlacnia balenie jedla. Firma je jediným slovenským výrobcom baliacich strojov. Dokonca vyvíja výdajný automat teplých jedál, ktorý bude jedným z najmodernejších v Európe.

MenuBOX_ekologické obaly na jedlo

Pandémia zásadne zmenila stravovacie návyky Slovákov. Čím ste prešli v oblasti balenia potravín v tomto roku?

– Pre našu firmu Menubox, ktorá je jedným z lídrov v baliacich systémoch a obaloch pre gastronómiu a potravinárstvo, bol tento rok takisto ťažký, ako aj úspešný. Potvrdili sme našu odbornosť, profesionalitu našich zamestnancov a to, že zákazník pre nás znamená viac ako zdroj príjmu. Od prvých mesiacov roka 2020 počas príchodu pandémie do Európy sme ako firma prijali opatrenia na pomoc slovenskému gastru. Všetky tieto systémové zmeny smerovali na zmiernenie dištančných opatrení prijatých vládou. Od začiatku sme pochopili, že stravovacie návyky našich občanov sa budú viac uberať k rozvozu jedál a k výdaju z okienka. Veď nakoniec naša firma skoro dekádu svojej pôsobnosti sa venuje segmentu obalov pre rozvoz jedál a toto bola od začiatku pre nás veľká profesionálna výzva.

Ako ste sa snažili pomôcť reštauráciám a prevádzkam spoločného stravovania?

– Naša firma je jediným slovenským výrobcom baliacich strojov pod vlastnou značkou MenuPACK® a vďaka tomu sme už počas prvej vlny pomohli mnohým prevádzkam úspešne pokračovať aspoň v obmedzenom režime výdaja stravy v obaloch. Po skúsenostiach z prvej vlny sme sa dôkladne pripravili na možnosť ďalšieho sociálneho dištancu pre stravovacie prevádzky a pripravili sme systém zásobovania a dostatočné zásoby bezpečných hermeticky uzatvorených obalov na rozvoz stravy. Okamžite sme znížili ceny strojov na balenie jedál a obalov pre nových zákazníkov a vytvorili sme obchodný tím pre individuálne posudzovanie pomoci našim zákazníkom. Zrušili sme poštovné a tak dokážeme s najlepšími cenami obalov a bezplatným poštovným do 24 hodín dopraviť naše obaly k zákazníkom. Zároveň sme zriadili núdzový bezplatný servis našich baliacich strojov. Takisto sme obmedzili predaj strojov do zahraničia, aby sme vytvorili dostatočné zásoby pre našich klientov a to hlavne pre inštitúcie ako sú nemocnice, školy, domovy seniorov a ďalšie. Veľakrát sa nám stalo, že sme museli tieto stroje inštitúciám aj požičiavať.

Zatvorené stravovacie zariadenia presunuli podávanie potravín do jednorazových boxov. Čo by mohli prevádzkovatelia robiť efektívnejšie, aby dokázali rozdistribuovať viac jedál?

– Odpoveď spočíva na trhu dodávania potravín a jedál online. Rozvoz jedál online na Slovensku vzrástol za posledných 5 rokov o 40 % a tento trend neustále stúpa. Pandémia urýchlila absorpciu a prvýkrát priniesla nové publikum a nové demografické údaje. A čo sa dozvedáme je to, že každá komerčná kuchyňa má potenciál dosiahnuť úspech v segmente rozvozu jedál s minimálnymi ďalšími nákladmi. S pomocou nových technológií a tréningových procesov je možné ľahko a rýchlo reorganizovať aj tie kuchyne, ktoré jedlo nerozvážali, aby popri svojej miestnej kuchyni ponúkali aj jedlo na externé dodanie. Zamestnanci kuchyne, ktorí by za normálnych okolností mali pripravovať jedlá pre turistov a hostí, môžu tento čas stráviť prípravou objednávok na doručenie rozvozom. Drahé a vždy použiteľné kuchynské vybavenie sa dá oveľa lepšie využiť. Bez ďalších počiatočných investícií existuje ďalší zdroj výnosov, ktorý čaká na využitie. Samozrejme, ak chce gastro-prevádzka zvýšiť svoj výtlak rozvozu jedál, je potrebné používať najlepšie vlastné webové objednávkové aplikácie, alebo portály na objednávanie jedál. U nás v Martine sa napríklad podnikatelia zviditeľnili tým, že na rozvoz svojich jedál využívajú miestnu službu cyklorozvozcov, alebo začali používať namiesto EPS menuboxov ekologickejšie obaly.

MenuBOX_ekologické obaly na jedlo_rozvoz jedla

Koronakríza dostala do obrovských problémov hotely a ubytovacie zariadenia. Mali by aj ich kuchyne premýšľať o spustení rozvozu vareného jedla?

– Toto je kritický okamih pre hotelový priemysel. Slabá, alebo žiadna podpora štátu na pomoc cestovnému ruchu signalizuje, že treba sa spoľahnúť radšej na vlastné sily a moderné inovácie. Povinnosťou vlastníkov hotelov je urobiť všetko, čo je v ich silách, aby zlepšili efektívnosť a našli v tejto zložitej chvíli nové spôsoby generovania výnosov. Technológia je ľahko dostupná, aby pomohla hotelierom vymaniť sa z „jedného miestneho druhu jedál, jednej kuchyne“ a zaviesť nové jedlá vhodné na rozvoz zo svojich nedostatočne využívaných kuchýň. Netreba sa báť v spolupráci s dodávateľmi potravín pripraviť nové druhy jedál, ktoré sú vhodné na rozvoz a ktoré sú v regióne žiadané. Je to odvážny krok, ktorý by však mohol predstavovať životne dôležité záchranné lano pre hotelové reštaurácie, ktoré stále čelia budúcnosti obmedzených rezervácií, obáv o bezpečnosť zdravia a sociálneho dištancu.

Balenie jedla v reštauráciách prináša podstatne vyššiu záťaž na životné prostredie. Majú podnikatelia záujem baliť hotové jedlá do ekologických obalov?

– Od 1.1.2022 európska komisia zakázala viaceré plastové obaly, ale hlavne EPS menuboxy, taniere a ďalšie obaly. My sme pripravili alternatívny projekt výmeny týchto obalov za ekologické recyklovateľné misky z PP, alebo obaly z buničiny a z odpadu z cukrovej trstiny. Naša firma tiež úspešne vyrába stroje MenuPACK Eco. A prečo Eco? Má to dvojitý význam, eco ako ekonomický, pretože sme sa snažili vyrobiť stroj za cenu, ktorú si môže dovoliť už naozaj každý a takisto pri režime, kedy sa na stroji nepracuje, si stroj berie len 1/6 energie pracovného výkonu. A eco aj ako ekologický, pretože tento stroj ponúkame s našim ekologickým programom BioOK, kde sme spoločne s našimi partnermi pripravili pre náš trh 100 % kompostovateľné misky a fóliu, ktoré sa rozložia aj v domácom prostredí. Takže určite naši podnikatelia v stravovaní majú záujem o nové ekologické obaly. A aj keď pandémia tento trend na chvíľu spomalila, naša firma aj naďalej vyvíja nové kompostovatelné misky a fólie, pretože budúcnosť patrí novým ekologickým materiálom.

Aké sú limity eko-balení?

– Takým najznámejším limitom ekologického balenia je to, či naozaj je vhodnou alternatívou k svojmu plastovému predchodcovi, či spĺňa rovnaké potreby a kvalitu pre balenie tovaru. Pretože to, čo sa teraz deje na trhu EÚ by som prirovnal k hľadaniu správneho ekologického materiálu pre balenie jedál a potravín. Máme tu veľa nových materiálov z Ázie, ale prinajmenšom je diskutabilné, keď tie obaly privezieme cez pol zemegule, či sme tejto planéte naozaj pomohli. A v takomto prípade, je naozaj recyklovateľný polypropylén vhodnejší a ekologickejší material ako akákoľvek pseudo ekologická náhrada, ktorej doprava vytvorila neskutočne veľkú uhlíkovú stopu. Takže všetko by sme mali robiť s mierou, aj ekológiu, pretože, musíme si priznať, že zatiaľ ľudstvo nepozná rozšírenejší a ľahšie získateľný materiál na obaly, ako je plast.

Sú niektoré typy obalov, kde sa bez plastu nezaobídeme?

– Ale my sa naozaj bez plastov nezaobídeme, dnes máme plast všade okolo seba, je v počítači na ktorom píšem, mám ho v okuliaroch, v stoličke na ktorej sedím, plast je všade. Dôležité je plast separovať a recyklovať, ale to je už o nás ľuďoch, zato plast nemôže. Samozrejme, že v dnešnej dobe už máme rôzne ekologické alternatívy plastov a úspešne sa používajú. Čo sa týka segmentu gastronómie, objavili si rôzne alternatívy z papiera, PLA, z odpadu cukrovej trstiny, buničiny a mnoho ďalších ako sú napr. otruby, slamky z jablkových šupiek, alebo pšeničné slamky, príbory z bambusu, misky z kokosových orechov, je toho dnes mnoho. A či sú niektoré typy obalov, kde sa bez plastu nezaobídeme? Nemyslím si, pretože každý plast sa dá nahradiť, ide však o to, že my nedokážeme také množstvo nahradiť.

Ako ste sa dostali k tomu, že ste kedysi začali vyrábať vlastný baliaci stroj?

– Samozrejme bolo to z nedostatku takýchto strojov vo východnej Európe. Nakoľko tento rok končia najznámejšie obaly na jedlo, EPS menuboxy, nahradia ich ako najlacnejšia a najlepšia alternatíva misky z PP, ktorým sa naša firma venuje vyše 7 rokov. Samozrejme, že tieto misky je možné zakryť aj viečkom, ale nie je to ten najbezpečnejší a najlacnejší variant pre jedlo. Tým je uzavretie misky z polypropylénu s takisto recyklovateľnou fóliou a to tepelným zatavením našimi strojmi. Tak ako sa náš biznis s obalmi a strojmi rozvíjal, sme narazili na problém, že náš zahraničný výrobca už nestačil pokrývať výrobou náš dopyt. Nakoľko sme mali s výrobcom seriózne a priateľské vzťahy, spojili sme naše schopnosti a vznikla u nás v Martine linka na výrobu častí, matríc a dielov týchto strojov a takisto montáž strojov našej vlastnej značky baliacich strojov MenuPACK®.

MenuBOX_ekologické obaly na jedlo_baliaci strojV čom je originálny?

– Samozrejme v tom, že je zatiaľ ako jediný slovenský. A ďalej v tom, že si všetko vyvíjame sami, od prvotného nákresu, cez technickú dokumentáciu, prototyp, až po finálny produkt. Začínali sme s jediným typom stroja, dnes už dokážeme vyrobiť aj zložitejšie stroje, ako poloautomaty, automaty a na papieri sa pripravuje prvá vlastná linka na balenie obedového menu. Vďaka tomu sme vymysleli veľa vlastných inovácií našich strojov, čo úspešne využívajú aj naši konkurenti a to hlavne v Poľsku a v Ázii. Tomu sa však v dnešnej rýchlej dobe zabrániť nedá a tak radšej svoje sily zameriavame na nové typy strojov a inovácii, ako sa zapodievať žalobami a súdmi. Nakoniec je to pre nás tiež ukazovateľ, že veci robíme dobre.

Zmení pandémia stravovacie návyky ľudí a spôsob stravovania?

– Samozrejme, ja som dokonca k tejto téme napísal samostatný článok, ktorý sa nachádza na našej firemnej stránke na FB. Je to tak obšírna téma, tak ja spomeniem iba výdaj stravy, jedál, potravín a nápojov, ktorý sa v blízkej dobe neskutočne zmení. Samozrejme, že k tomu veľkou mierou prispela pandémia ochorenia COVID, kedy ľudia sa naučili chrániť si zdravie a znížili mobilitu na maximálnu únosnú mieru. Tento strach a sociálny dištanc sa bude vakcináciou znižovať, ale niektoré zmeny v nás zostanú aj do budúcna. Už pred epidémiou sa každý rokom zvyšoval percentuálny podiel vydaných jedál v jednorazových obaloch, alebo v rozvoze jedál, oproti vydanému jedlu v stravovacích zariadeniach.

Akú vnímate budúcnosť stravovacích zariadení? Zmení sa podiel kamenných reštaurácií vo vzťahu k donáškovým službám?

– Trend z Ázie a Ameriky nám ukazuje to, že budúcnosť je presne o rozvoze jedál, o kantínach s výdajnými automatmi a o tom, že si jedlo zákazník radšej skonzumuje v kancelárii, na pracovisku v kantíne, alebo doma, kde sa cíti komfortnejšie a bezpečnejšie. Návšteva reštaurácie bude skôr spoločenská udalosť, tak ako to bolo kedysi na začiatku ich vzniku.

Testujete výdajný automat teplých jedál pre podniky, firmy a kancelárie na výdaj teplej stravy pre zamestnancov. Ako systém funguje?

– Ide už o tretiu generáciu výdajného automatu MenuPACK Vending Automat, ktorý s malými prestávkami vyvíjame už 5 rokov. Prvé dva sme nikdy neuviedli do prevádzky, pretože sme neboli stále spokojní s finálnym výsledkom. Lebo to nie je len o tom, vymyslieť a vyrobiť kvalitný výdajný automat, je to aj o kvalitnej objednávkovej aplikácii, o kompletnom software, ale hlavne o celom ďalšom systéme okolo výdajného automatu. A ten obsahuje našu vlastnú linku na balenie obedového menu, nový systém pasterizácie jedál, ktorý nepotrebuje ventil na fóliu a ktorý predĺži trvanlivosť jedál. Ďalej podstatnou súčasťou systému sú vhodné obaly a nakoľko sme v európskom konzorciu Cobbra, ktorá vyvinula vlastné ekologické kompostovateľné obaly, ktoré sa nepremáčajú a nepremastia, už teraz vieme, že náš systém balenia a výdaja jedál bude jeden z najmodernejších, ak nie najmodernejší v Európe. Ako systém funguje si zatiaľ nechám pre seba a ako prekvapenie pre našich zákazníkov a ich klientov. Celý proces vývoja nášho výdajného systému a takisto nové informácie si vedia nájsť záujemcovia na našom FB profile. Tam budeme postupne dopĺňať výhody a termíny.

Kde by sa mohol výdajný automat najlepšie uplatniť a kedy príde na trh?

– My sme ho od prvej chvíle vyvíjali pre podniky a fabriky, aby sa pre nedostatok času urýchlil výdaj jedál v podnikových jedálňach a kantínach. Prvé automaty budú umiestnené v prevádzkach počas letných prázdnin, aby sme ich v beta testovaní odskúšali na menšom počte zamestnancov, nakoľko sa počíta s dovolenkami pracovníkov.

Počas plošného testovania ste poskytovali zdarma obaly pre reštaurácie, ktoré dodávali stravu testovacím tímom. Ako je vaša spoločnosť nastavená na filantropiu?

– Ono už počas prvej vlny som ja sám naplnil dodávku rôznymi obalmi a vybral sa za našimi zákazníkmi a veru, že som tie obaly rozdával po Žiline a Martine. Úplne mi stačilo, že som o danej prevádzke vedel, že pomáhajú s obedmi zdravotníkom. Neskôr sa už rôzne iniciatívy spojili a tieto obaly sme dokázali distribuovať organizovane. Takisto sme znížili ceny strojov a obalov pre našich aj nových zákazníkov a dosť podstatne sme znížili ceny obalov pre inštitúcie ako nemocnice, DSS, domovy detí, ale tiež sme pomohli obciam, ktoré sa rozvozom stravy rozhodli postarať o svojich občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Snažíme sa pomáhať ďalej a to tak, že hneď ako sa situácia u nás v meste zlepší, chceme pomôcť mládežníckej hádzanej, kde hrávajú naše dve deti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *