Semi-automatic sealing machine Menupack MP380

Semi-automatic packaging machine Menupack MP380 for large establishments in the catering industry

Polo-automatický baliaci stroj Menupack MP 380 – stroj vhodný pre stredné až veľké gastro prevádzky. Automatický režim zatavovania v 2 sekundových cykloch, na ktorých koniec upozorní zvukové znamenie. Vysoká efektivita zatavovanie v krátkych časových intervaloch.

Sealing mold of your choice for FREE!

Warranty and post-warranty repair service!

Menupack MP380 Tray Sealing Machine - key features

Otvoriť Chat
Potrebujete pomôcť?
Dobrý deň, ako Vám môžeme pomôcť?