Pozor! XPS obaly nespadajú do výnimky o zákaze plastových obalov!

Treba si dať pozor na mylný názor, že XPS (extrudovaný polystyrén) menuboxy sú vylúčené z koncoročného zákazu polystyrénových obalov ako je EPS (expandovaný polystyrén).

Naša firma MenuBOX sa na základe európskej smernice pre zákaz používania EPS a XPS materiálov rozhodla informovať našich zákazníkov o presnom výklade, čo je vlastne povolené a aký materiál je zakázaný. Oneskorenia, ktoré zaznamenali rôzne krajiny pri transpozícii smernice o plastoch na jedno použitie do svojho vnútroštátneho rámca, ako aj ťažkosti v iných krajinách s riadnym presadzovaním smernice spôsobili zmätok na trhu, zatiaľ čo prechodné obdobie na ukončenie predaja EPS obalov bolo dostatočne dlhé. Počas tejto doby sa dodacia lehota pre objednávky na obalové produkty EPS a XPS výrazne zvýšila, pretože dodávatelia a odberatelia sa potrebovali zásobiť.

Vzhľadom na rôzne pozície, ktoré tretie strany zaujali na trhu v súvislosti s obalovými produktmi z EPS a XPS, vykonal náš výrobca obalov konzultačný proces s rôznymi odborníkmi výkladu smerníc s rozhodovacími právomocami a právnymi poradcami s cieľom objasniť regulačné aspekty, obmedzenia a typy produktov, ktoré je možné vyrábať a uvádzať na trh pre koncových klientov. Osobitný dôraz sa kládol na výklad pravidiel a obalových výrobkov zakázaných smernicou SUP dostupných na európskom trhu, pretože existovalo veľa neistoty, či oba typy výrobkov (EPS a XPS) spadajú pod ustanovenia smernice. .

Záverom je, že hoci sú EPS a XPS obaly výsledkom odlišných technologických procesov, oba patria do kategórie materiálov vznikajúcich pri spracovaní polystyrénu, a to zvýšením teploty a tlaku jeho buniek v kontrolovanom prostredí pomocou špecifických plynov. Zdôraznilo sa tiež, že ustanovenia smernice o SUP sa odvolávajú na vlastnosti produktu a nie na technologické postupy použité na ich získanie. S cieľom zabezpečiť 100% súlad s ustanoveniami smernice SUP a vyhnúť sa možným sankciám uplatniteľným na spoločnosť a distribútorov za porušenie týchto ustanovení sa náš výrobca rozhodol od januára 2022 neponúkať produkty XPS na jedno použitie pre trh EÚ.

Naša spoločnosť MenuBOX sa preto zameria na to, aby všetkým klientom ponúkala alternatívy k produktom XPS na jedno použitie a to produkty vyrobené z prírodného vlákna – 100% ekologického a kompostovateľného získaného z obnoviteľných zdrojov, ďalej recyklovateľné produkty vyrobené z extrudovaného (XPP) a tiež samozrejme naše obaly z polypropylénu. (PP). Všetky tieto obaly sú vyrobené v EÚ, dokonca aj kompostovateľné obaly z drevnej buničiny, čím sme vylepšili ekologický aspekt znížených škodlivých emisií, vznikajúcich pri dlhých transportoch z tretích krajín.

Preto upozorňujeme našich zákazníkov, ak sa chcú vyhnúť problémom s kontrolnými orgánmi, aby ignorovali rôzne vlastné interpretácie niektorých dodávateľov XPS obalov. Niektorí slovenskí distribútori, si vlastným neodborným posúdením tejto problematiky vykladajú po svojom dané smernice a dezinformujú celý gastro priemysel. XPS obaly sú takisto od nového roku zakázané. Dobrou správou je, že naša firma MenuBOX má naskladnené náhrady za XPS a síce obaly XPP, ktoré sú rozmerovo rovnaké ako EPS a dokonca sú kvalitatívne lepšie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *