Novelizácia zákona o odpadoch a miskách

Opäť došlo k novelizácii zákona o odpadoch. Novela bola prijatá z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady a jej cieľom je zníženie a v niektorých prípadoch aj odstránenie negatívneho vplyvu niektorých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie. Jednorazové plastové výrobky predstavujú bežné spotrebné výrobky na rýchle použitie, ktoré sa po jednom použití na svoj určený účel vyhodia, je možné ich separovať a recyklovať, ale ľudskou chybou sa z nich stáva odpad znečisťujúci životné prostredie.

Novela tieto výrobky definuje ako výrobky, ktoré sú vyrobené úplne alebo čiastočne z plastu a ktoré nie sú navrhnuté, vyrobené alebo uvedené na trh s tým cieľom, aby počas svojej životnosti absolvovali niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vrátia výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby boli opätovne použité na ten istý účel, na ktorý boli vyrobené.

Okrem definícií zavádza novela predovšetkým nové povinnosti a obmedzenia výrobcov určitých jednorazových plastových výrobkov.

Znižovanie spotreby

V prvom rade sa novelou ustanovujú nové požiadavky na použitie jednorazových plastových výrobkov. Od 1. 12. 2021 je výrobca poskytujúci konečným spotrebiteľom poháre na nápoje a nádoby na potraviny na konzumáciu potravín a nápojov na inom mieste ako v mieste predaja len za úhradu a zároveň je povinný ponúknuť spotrebiteľovi buď opakovateľne použiteľnú alternatívu, alebo biologicky rozložiteľnú alternatívu pohára alebo nádoby.

Z uvedeného vyplýva, že výrobca poskytujúci jednorazové plastové výrobky (reštaurácie a všetky prevádzky verejného stravovania) si musí v rámci svojej logistiky zabezpečiť viacero druhov pohárov a nádob (plastové a alternatívne). Dôvodová správa k novele v tejto súvislosti uvádza, že tento prevádzkovo zložitejší systém ,,by mohol,, viesť k postupnému odklonu od používania jednorazových plastových výrobkov.

Naša firma Menubox sa stavia k otázkam ekológie zodpovedne, pretože už niekoľko rokov ponúkame k našim plastovým obalom aj ekologické alternatívy. Preto ponúkame novú akciu na ekologické obaly pre našich zákazníkov. Skladom máme pripravené ekologické zatavovacie misky z cukrovej trstiny 1 a 2 dielne, ktoré pasujú do našich matríc a strojov. Prevádzke verejného stravovania stačí, aby mala jeden kartón týchto obalov vo svojej prevádzke a tým splnila toto nové nariadenie o obaloch. Pretože, je len na zákazníkovi o aký obal má záujem a počas dvoch rokov, kedy predávame aj tieto ekologické obaly, sa zákazník vždy rozhodne pre PP obal. Musíme dodať, že náš čierny PP obal je recyklovateľný a je vždy lepšie, keď sa takýto obal separuje, recykluje a znova sa použije na výrobu iných obalov. Z nášho hľadiska je vždy výhodnejšie pre zdravie planéty, ale aj pre ekonomiku suroviny separovať a recyklovať, čím podporujeme cirkulárnu ekonomiku, ako obaly kompostovať, kde na Slovensku na to ani nemáme poriadne vytvorené podmienky. Informácie o zatavovacích miskách z cukrovej trstiny získate na obchod@menubox.sk alebo u našich obchodných zástupcov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *